TUYỂN GẤP Xem tất cả >

Lao động

Ngành nghề
Số lượng
Nơi làm việc
Lương
Ngày tuyển
6 nam
Yamaguchi
126.000 yên
9/2017
6 nam
Yamaguchi
126.000 yên
9/2017
9 nam
Hokkaido
136.000
Dự kiến cuối tháng 7- đầu tháng 8
6 nam
Yamaguchi
126.000 yên
9/2017
9 nam
Shimane
119.000 yên
9/2017
3 nam
Hokkaido
136.000 yên
20/08/2017
6 Nam
Yamaguchi
126.000
9/2017
56 nữ
Hokkaido
151.650 Yên
27/07/2017
6 nữ - 12 nam
Hokkaido
145.629 Yên
20/07/2017

Du học