Thông tin học viên

Họ và tên Năm sinh Quê quán Đơn hàng đã thi Loại hình Ngày xuất cảnh
Bùi Thị Giang10-Jun-93Phú ThọCB Thực PhẩmLao Độngđã xuất cảnh
Trần Hồng Phong16-Dec-80Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đặng Thùy Dung6-May-94Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thị Nga21-Feb-88Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Vũ Thị Hậu12-Mar-82Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trịnh Thị Tuyên23-Jul-87Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Kim Oanh20-Apr-95Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Kim Oanh30-Jun-97Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Huyền18-Mar-80Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lâm Thị Hành1-Jan-82Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Âu Thị Tài28-Jun-78Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đàm Thị Thảo20-Oct-79Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Bùi Thị Năng22-Feb-85Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thị Diễn1-Mar-79Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Âu Văn Kinh1-Mar-79Tuyên QuangCơ khíLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lã Thị Lương7-Jul-83Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thị Lý22-Nov-89Phú ThọCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Hồng Thúy16-Dec-86Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Cẩm Huỳnh7-Dec-88Sóc TrăngCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Khoa3-Sep-77Tuyên QuangCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đào Huy Hùng2-Jun-97Tuyên QuangNông NghiệpLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Hà18-Nov-86Thanh HóaCB Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Xuân Huỳnh29-Jul-87Phú ThọNông NghiệpLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Trường7-Jul-81Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Vũ Thị Chiêm30-Apr-89Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Huệ16-Oct-89Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Nga21-Jul-77Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Dịu30-Nov-76Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phùng Thị Nhài16-Oct-84Hà TâyCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phan Thị Hoa25-Jun-86Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Bùi Thị Thanh Giang12-Dec-83Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Chính1/6/1985Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Chu Thị Huệ10/8/1987Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Hương3/15/1980Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Thẩm Thị Thủy1/15/1977Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Liêm8/29/1988Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Vũ Thị Thảo8/24/1979Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Bùi Thị Lịa8/3/1986Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phan Thị Tươi10/14/1979Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Nhung9/16/1989Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Chinh3/8/1980Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thanh Hà6/2/1990Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Vân9/24/1989Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Đào4/5/1995Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hoan11/11/1984Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Ngọc Ánh10/15/1997Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Quang Vinh6/26/1991Phú ThọLàm Nội ThấtLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thu Đoàn4/27/1994Tuyên QuangLàm MỳLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Dương1/19/1992Yên BáiLàm MỳLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thị Bích8/8/1995Tuyên QuangLàm MỳLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Lợi4/30/1986Tuyên QuangLàm MỳLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lã Hữu Quảng2/5/1989Phú ThọLàm MỳLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Hoàng Khải8/8/1996Phú ThọHàn Bán Tự ĐộngLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Văn Hòa7/2/1990Phú ThọHàn Bán Tự ĐộngLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Minh9/28/1997Tuyên QuangĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Trọng Duy7/2/1993Phú ThọĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Triệu Thị Xuân6/26/1979Tuyên QuangĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Mai Thị Phương9/21/1986Phú ThọĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Muôn10/17/1984Tuyên QuangĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phan Thị Cần7/20/1988Tuyên QuangĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Lý12/7/1986Phú ThọĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hà Thị Mây8/15/1982Phú ThọĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đoàn Thị Lan7/10/1981Quảng NamĐúc NhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Dương Thị Đối8/8/1989Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thùy Linh12/9/1997Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Mai Thị Ánh Mơ9/18/1989Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phùng Thị Thanh Tâm2/4/1994Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Luyện8/13/1988Thanh HóaĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phạm Thị Ca1/8/1976Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hằng2/3/1980Lạng SơnĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Tô Thị Chí20/09/1984Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trịnh Thị Thu Thúy8/22/1991Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Dung7/10/1993Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Mông Thị Thân12/5/1992Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Đức Cảnh1/7/1997Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đinh Chung Dũng10/1/1986Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Ngọc Thúy10/20/1994Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Minh Phượng8/8/1992Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Bằng1979Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lý Thị Lai4/19/1978Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Ban Thị Cử3/10/1980Tuyên QuangCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Thu Hường1/1/1997Phú ThọCB Thủy SảnLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Bích Hiên3/10/1980Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đặng Thị Hà10/9/1996Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Vương Thị Cúc3/5/1988Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Vũ Thị Phương4/10/1976Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đào Thị Thùy Linh2/10/1991Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Ngô Thị Hưởng4/2/1981Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Tỵ7/9/1989Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Tạ Thị Hằng8/2/1992Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trình Thị Chinh8/12/1997Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đỗ Thị Ngọc Ánh11/13/1994Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đàm Thị Giáo7/25/1991Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Kim Tuyến8/26/1980Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Ngô Thị Hồng Thúy1/20/1990Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hương2/8/1977Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hoàn9/19/1991Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thị Vịnh2/25/1982Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đặng Thị Mai4/14/1997Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Châm1/2/1997Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Nga10/14/1996Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phạm Thị Lan Hương11/9/1989Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Thu Quỳnh9/3/1982Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Bích Luyến7/29/1997Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phạm Thị Thiết6/16/1986Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đỗ Thị Nguyệt7/23/1984Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đinh Thị Biên12/4/1991Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Mai10/18/1985Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hà Thị Cam2/22/1980Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Ngọc Linh4/28/1997Phú ThọĐiện TửLao ĐộngTự Ý Bỏ
Nguyễn Thị Huệ11/5/1991Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phan Thị Huy9/16/1988Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngTự Ý Bỏ
Nguyễn Thị Thúy12/14/1993Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phan Thị Lân9/14/1984Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phạm Thị Hiên7/10/1978Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Lan12/12/1979Hà NộiĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Trang12/7/1989Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Nhạc10/1/1979Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đinh Thị Tươi12/24/1993Hà NộiĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Vinh4/4/1984Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Xuân10/11/1987Phú ThọĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Tô Thị Phương3/16/1983Tuyên QuangĐiện TửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phan Đình Đại2/8/1989Tuyên QuangXây DựngLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hữu4/17/1980Tuyên QuangLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Dương8/29/1984Tuyên QuangLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đào Thị Mến4/3/1987Tuyên QuangLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nông Thị Minh3/10/1977Phú ThọLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Thao10/15/1988Tuyên QuangLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Thanh Hải7/28/1977Phú ThọLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Kim Thị Thanh Chung11/10/1983Tuyên QuangLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Thanh5/20/1976Phú ThọLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng Thị Bằng10/20/1989Tuyên QuangLàm BánhLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hà Văn Lý3/26/1995Phú ThọLắp Ráp Linh Kiện OtoLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Tươi9/5/1989Tuyên QuangTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần Thị Thoa12/27/1982Phú ThọTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hường5/30/1987Thái BìnhTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hoa Huệ3/15/1993Phú ThọTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lê Thị Bích Thủy4/7/1978Phú ThọTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lý Thị Tuyên9/24/1996Tuyên QuangTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Dương Thị Thúy Biên4/21/1983Tuyên QuangTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lương Thị Đẹp10/10/1978Tuyên QuangTrồng Hoa CúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Đinh Tuấn Ngọc8/4/1995Phú ThọLái Máy XúcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hà Thị Luyến10/12/1983Phú ThọMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hằng9/13/1988Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Hương9/18/1982Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lý Thị Nhạ3/17/1987Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thị Kiều Ly5/20/1979Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Lý Thị Trưởng7/22/1978Tuyên QuangMay MặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần thị Huyền10/08/1986Thái NguyênĐóng gói linh kiện, điên tửLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Hoàng văn Đều20/08/1989Tuyên QuangGiặt làLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Quoách thị Ngoan08/10/1992Ninh BìnhChế biến thực phẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Phạm thị Việt Trinh16/04/1966Phú thọChế biến Thực PhẩmLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Trần thị Hồng Minh07/07/1981bắc GiangMay mặcLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Khổng thị Thúy Vân25/09/1996Vĩnh PhúcĐúc nhựaLao ĐộngĐã Xuất Cảnh
Nguyễn Thanh Sơn15/02/1985Quảng TrịĐóng sáchLao ĐộngChưa Xuất Cảnh
NGUYỄN THẾ ANH16/9/1989Tuyên QuangHàn Lao độngđã xuất cảnh