Tuyển lao động dọn dẹp tòa nhà tại Ibaraki

Địa chỉ Công ty tiếp nhận Ibaraki
Tên công ty Công ty AKUSHIA
Tel/fax
Ngành nghề xin viza Dọn dẹp tòa nhà
Tên và nội dung công việc cụ thể Dọn dẹp,vệ sinh bên trong tòa nhà
Số người cần tuyển dụng 3 nữ
Điều kiện tuyển dụng

1.Nữ 22~35 tuổi,Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
2.Có sức khỏe tốt, có ý thức làm việc chăm chỉ, biết tuân theo chỉ thị của cấp trên, yêu thích công việc dọn dẹp,Tiếng Nhật tốt

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển trực tiếp
Trợ cấp tu nghiệp 60000 yên
Lương từ tháng thứ 2-36 145000 yên
Thời Hạn Làm Việc 3 năm
Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 1/2018
Thời gian dự kiến thi tuyển 12/5/2017
Số lượng cần tham gia thi tuyển 9 nam
Ghi chú khác