Tuyển lao động làm mộc nội thất ở Tokyo

Địa chỉ Công ty tiếp nhận Tokyo
Tên công ty Biết khi phỏng vấn
Tel/fax
Ngành nghề xin viza Mộc nội thất
Tên và nội dung công việc cụ thể Mộc nội thất
Số người cần tuyển dụng 3 nam
Điều kiện tuyển dụng

1. Nam lao động từ 18 đến dưới 28 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 trở lên
2.Ưu tiên có kinh nghiệm Mộc nội thất. Khỏe mạnh,ngoan hiền,mắt tốt.

Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn+ thi tay nghề
Trợ cấp tu nghiệp
Lương từ tháng thứ 2-36 ~186.400 yên
Thời Hạn Làm Việc 3 năm
Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 10/2017
Thời gian dự kiến thi tuyển 14/3/2017
Số lượng cần tham gia thi tuyển 9 nam
Ghi chú khác