Tuyển lao động ngành Hàn tại Yamaguchi

Địa chỉ Công ty tiếp nhận Yamaguchi
Tên công ty KAI
Tel/fax
Ngành nghề xin viza hàn
Tên và nội dung công việc cụ thể hàn
Số người cần tuyển dụng 1-2 nam
Điều kiện tuyển dụng

- Nam từ 20-30 tuổi ( ưu tiên từ 20-25 tuổi),
- Sức khoẻ tốt, có ý thức kỉ luật cao
-Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếp thu tiếng Nhật nhanh

Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn+ thi tay nghề
Trợ cấp tu nghiệp 50.000 yên
Lương từ tháng thứ 2-36 126.000 yên( chưa tính làm thêm)
Thời Hạn Làm Việc 3 năm
Ngày dự kiến nhập cảnh 2/2018
Thời gian dự kiến thi tuyển 9/2017
Số lượng cần tham gia thi tuyển 6 nam
Ghi chú khác